Oseriösa tjänsteföretag och sänkta arbetsgivaravgifter

Skriftlig fråga 2007/08:166 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 26 oktober

Fråga

2007/08:166 Oseriösa tjänsteföretag och sänkta arbetsgivaravgifter

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

I SVT:s program Uppdrag granskning har vi fått se hur städfirmor utnyttjar unga människor till svältlöner, varav många är utländska gäststudenter. Det har visat sig att flera av dessa firmor har kontrakt på städning vid de tre stora hamburgerkedjorna i Sverige.

Regeringen har föreslagit sänkta arbetsgivaravgifter för vissa tjänsteföretag, bland annat restauranger och kaféer. Regeringen menar att det skulle öka sysselsättningen och minska svartjobben. Stödet till tjänsteföretagen är uppbyggt på så sätt att ingen motprestation krävs. Till exempel finns inga krav på att företagen ska göra nyanställningar och inte heller, så vitt jag vet, kommer kontroll att göras av om anställningsförhållanden är korrekta och att inga svartjobb förekommer, i det här sammanhanget vad gäller både egen och inhyrd personal.

Att ge stöd till vissa branscher ger lätt upphov till gränsdragningsproblem och kan uppmuntra till att kringgå regelverket. Att ge omfattande stöd till branscher där svartjobb och oacceptabla förhållanden råder är en dålig politik. Det naturliga vore att aldrig införa den här typen av stöd. Men om regeringen ändå vidhåller förslaget vill jag mot bakgrund av ovanstående fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att förhindra att oseriösa företag får sänkta socialavgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-26 Anmäld: 2007-10-26 Besvarad: 2007-10-31 Svar anmält: 2007-10-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-31)