OS i Kina 2008

Skriftlig fråga 2007/08:557 av Backman, Hans (fp)

Backman, Hans (fp)

den 27 december

Fråga

2007/08:557 OS i Kina 2008

av Hans Backman (fp)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Eftersom idrotten engagerar så många är det extra viktigt att den representerar demokratiska värden. Jag anser därför att Sverige ska arbeta för att idrotten representerar demokratiska värden även utomlands. Internationella olympiska kommittén har tidigare genom sin vicepresident försökt att försvara beslutet att diktaturen Kina ska få anordna sommar-OS 2008 med följande häpnadsväckande uttalande till nyhetsbyrån AFP: Idrott är viktigare än mänskliga rättigheter. Vi måste fatta ett beslut för idrotten. Mänskliga rättigheter får andra ta sig an. Denna hållning anser jag vara ytterst ansvarslös.

När nu Kina tyvärr kommer att stå som värd för sommar-OS 2008 är det viktigt att detta så långt det är möjligt innebär att Kina påverkas i positiv riktning. Det gäller till exempel mediernas möjligheter att verka fritt i anslutning till spelen. OS i Beijing får inte bli en glättig fasad mot omvärlden. Jag anser därför att det är viktigt att regeringen uppmanar Sveriges olympiska kommitté att i kontakterna med Kina inför OS 2008 arbeta för demokratisering och införande av mänskliga rättigheter.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om idrottsministern avser att ta initiativ till att regeringen uppmanar Sveriges olympiska kommitté att i kontakterna med Kina inför OS 2008 arbeta för demokratisering och införande av mänskliga rättigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-27 Svar anmält: 2008-01-15 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-15)