Orust

Skriftlig fråga 2001/02:1483 av Jacobsson, Magnus (kd)

Jacobsson, Magnus (kd)

den 6 augusti

Fråga 2001/02:1483

av Magnus Jacobsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om Orust

Under helgen som gått uttsattes Orust i Bohuslän för så våldsamma skyfall att kommunen utlystes som katastrofområde. Vägar har förstörts, hus och hem har ställts under vatten. Kostnaderna för att enbart reparera vägarna beräknas till ca 15@20 miljoner kronor. Dessutom finns även skador på enskild egendom att ta hänsyn till.

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Björn Rosengren:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att hjälpa dem som drabbades av helgens våldsamma skyfall på Orust?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-06 Besvarad: 2002-08-22 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-22)