Organiserad brottslighet som ett hot mot demokratin

Skriftlig fråga 2012/13:486 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 2 maj

Fråga

2012/13:486 Organiserad brottslighet som ett hot mot demokratin

av Gunvor G Ericson (MP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det är bra om ni och vi träffas och reder ut ett och annat i lugn och ro... Du kommer få det jävligt jobbigt annars. Så inleds ett e-postmeddelande till en kommunpolitiker som engagerat sig mot den organiserade brottsligheten i Eskilstuna. Tidningen Eskilstuna-Kuriren, som skrivit om händelserna, har drabbats av att någon förstört låsmekanismen till en av grindarna, och en personbil som ägs av en av tidningens journalister har utsatts för skadegörelse. Både fram- och bakruta hade krossats. Reporterns bil var den enda som hade förstörts, trots att andra bilar också fanns på samma parkeringsplats i nära anslutning till journalistens hem. Polisen beskriver de kriminella nätverken som ofta affärsmässigt organiserade och vidmakthåller sin ställning med hjälp av våld, hot och mutor, bland annat mot olika samhällsfunktioner som politiker, media, offentlig förvaltning, lokalt näringsliv och rättsliga myndigheter. Den grova organiserade brottsligheten bedrivs ofta utifrån en lokal nivå, men både globala och nationella förgreningar förekommer. Polisens kriminalunderrättelsetjänst i Eskilstuna utesluter inte att det finns ett samband mellan tidningens rapportering om turbulens i krogvärlden och sabotagen. Det är viktigt att åklagare och rättsväsen har resurser att möta och motverka brott. Den grova organiserade brottsligheten utgör ett hot mot demokratin och människors frihet.

Med anledning av ovanstående händelser vill jag fråga ansvarig minister:

Vilka initiativ är justitieministern beredd att ta med anledning av det ovan anförda så att det kan säkerställas att åklagare och rättsväsen har tillräckliga resurser för att möta den organiserade brottsligheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-02 Anmäld: 2013-05-02 Besvarad: 2013-05-08 Svar anmält: 2013-05-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-08)