Organisationskraven för miljöorganisationers talerätt

Skriftlig fråga 2018/19:508 av Runar Filper (SD)

Runar Filper (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Enligt 16 kap. § 13 miljöbalken ges ideella föreningar, om de uppfyller lagens kriterier, rätt att överklaga vissa domar och beslut kopplade till miljöbalken. Dessa föreningar är vanligtvis ideologiskt burna och kan ha som uttalat mål att konsekvent motverka jakt. Därför är lagen problematisk i sin utformning och påverkar i allra högsta grad möjligheterna att bedriva en sund viltvård.

Det har visat sig att organisationskraven varit högst bristfälliga då vissa föreningar varken har haft bärande medlemslistor eller verksamhetsberättelser. Till och med Facebookgrupper har ansetts uppfylla kraven för att få överklaga myndighetsbeslut.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Tänker ministern se över och utreda konsekvenserna av denna lagstiftning och återkomma med förslag om hur organisationskraven, lagstiftning och tillämpning kan förbättras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-04 Överlämnad: 2019-04-08 Anmäld: 2019-04-09 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17
Svar på skriftlig fråga