Öresundstrafiken och befintliga tågsystem

Skriftlig fråga 2005/06:1216 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 16 mars

Fråga 2005/06:1216 av Marie Wahlgren (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Öresundstrafiken och befintliga tågsystem

Enligt medieuppgifter kommer regeringen att fatta beslut om att inte tilldela Skånetrafiken trafikeringsrätt på sträckan Halmstad@Göteborg respektive Hässleholm@Kalmar.

SJ ska få behålla sitt monopol utanför Skåne. Sträckan Köpenhamn@Göteborg är till exempel en del av infrastrukturen i regionen där Skånetrafiken är en stor aktör. Möjligheten att samordna trafik längs sträckan är viktig. Beslutet kommer troligen att försämra möjligheten att få till stånd en bra upphandling av Öresundstågtrafiken. Att byta huvudman på förbindelsen när man lämnar Skåne är naturligtvis ingen bra lösning; att inte kunna samordna Skånetrafiken och regionaltågsystemen med tågen som går Köpenhamn@Göteborg är också troligen fördyrande och ett ineffektivt utnyttjande av resurser på en redan hårt belastad järnvägssträcka.

Vad avser statsrådet att i det uppkomna läget göra för att förbättra möjligheten att integrera Öresundstågtrafiken med befintliga tågsystem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-16 Anmäld: 2006-03-16 Besvarad: 2006-03-22 Svar anmält: 2006-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-22)