Öresundsregionen

Skriftlig fråga 2013/14:481 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 11 mars

Fråga

2013/14:481 Öresundsregionen

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Visionen om en integrerad Öresundsregion handlar om en stark region i norra Europa med 3,5 miljoner invånare, starka universitet och högskolor och ett starkt kunskaps- och forskningsinriktat näringsliv. För den svenska delen av regionen är den större regionen det sammanhang som kan bryta den alltför höga arbetslösheten i Landskrona, Helsingborg och Malmö. Regionförstoringar av detta slag ger högre tillväxt och högre inkomster för alla som bor i regionen. För Sverige är det strategiskt viktigt att understödja och aktivt arbeta för att regionsträvandena ska kunna realiseras. Ett Skåne med högre tillväxt och lägre arbetslöshet kan bli ett viktigt tillskott för att kunna finansiera välfärden i framtiden.

Regionala och lokala politiker på bägge sidor Sundet arbetar intensivt med att stödja integrationsarbetet. Engagemanget är stort även i näringslivet och fackföreningsrörelsen på lokal och regional nivå. Men många av de åtgärder som behöver vidtas kräver nationella beslut. Den tidigare socialdemokratiska regeringen arbetade aktivt med frågorna; inför brons öppnande togs till exempel en vitbok och handlingsplan mot hindren för integrationen fram. Tyvärr har vi nu en regering som inte bara är ointresserad – i Öresundsregionen upplever politiker från alla partier att regeringen snarare motarbetar utvecklandet av Öresundsregionen.

Jag har följande fråga:

Avser statsrådet att verka för en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-11 Anmäld: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-24 Svar anmält: 2014-03-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-03-24)