Öresundsintegrationen

Skriftlig fråga 2004/05:908 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 9 februari

Fråga 2004/05:908

av Luciano Astudillo (s) till socialminister Berit Andnor om Öresundsintegrationen

Danska medborgare som flyttar utomlands förlorar sin rösträtt till folketinget.

För de över 10 000 danskar som flyttat till Skåne sedan Öresundsbron byggdes får det orimliga konsekvenser. Trots att många av dem arbetar i Danmark varje dag och betalar skatt i Danmark, får de inte rösta i Danmark. Det är extra viktigt att få till en lösning eftersom många danskar har tvingats bosätta sig i Sverige för att de valt en utländsk partner. De har nu ingen möjlighet att visa vad de tycker i den frågan.

I förhandlingarna mellan Sverige och Danmark om skatter i Öresundsområdet har danska staten drivit att pendlarna ska betala skatt i arbetslandet, vilket för det mesta är Danmark. Medborgarna betalar således skatt, men har ingen möjlighet att påverka hur skattepengarna ska användas.

Detta försvårar den fortsatta integrationen i Öresundsområdet. När avtalet mellan Sverige och Danmark ska utvärderas skulle detta kunna föranleda en särskild diskussion. En förändring skulle kunna innebära en snabbare och mer demokratisk utveckling i Öresundsregionen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga den nordiska samarbetsministern följande:

Vilka åtgärder planerar ministern att vidta för att detta inte fortsättningsvis ska utgöra ett hinder för Öresundsintegrationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-02-09 Anmäld: 2005-02-09 Besvarad: 2005-02-16 Svar anmält: 2005-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-16)