Öresundsintegrationen och id-kontrollerna

Skriftlig fråga 2015/16:695 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

I svar på skriftlig fråga från infrastrukturminister Anna Johansson förstår jag att hon inte haft någon personlig kontakt med någon dansk ministerkollega med anledning av införandet av tillfälliga id-kontroller förrän den 11 januari 2016. Det regelverk regeringen utformat började gälla redan den 4 januari. För pendlare och boende i Öresundsregionen innebär de nya bestämmelserna besvär och utmaningar. Det hela får också sägas gå helt på tvärs mot arbetet med att undanröja gränshinder för att på så sätt underlätta integration och utbyte. Detta kastar en skugga över det nordiska samarbetet. I stället för att tala om varandra borde vi tala med varandra.

Min fråga till statsrådet Kristina Persson:

Vilka kontakter tog den nordiska samarbetsministern under december 2015 med danska ministrar i allmänhet och den nordiska samarbetsministern i synnerhet för att utifrån ambitionen att slå vakt om Öresundsintegrationen gemensamt hantera de nya tillfälliga id-kontroller som Sverige valde att införa från den 4 januari 2016?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-27 Överlämnad: 2016-01-27 Anmäld: 2016-01-28 Svarsdatum: 2016-02-03 Sista svarsdatum: 2016-02-03
Svar på skriftlig fråga