Öresundsintegration

Skriftlig fråga 2004/05:2087 av Thalén Finné, Ewa (m)

Thalén Finné, Ewa (m)

den 8 augusti

Fråga 2004/05:2087

av Ewa Thalén Finné (m) till socialminister Berit Andnor om Öresundsintegration

I en undersökning gjord av Öresundskommittén och Öresundsbrokonsortiet visas att danskarna i Skåne blir alltfler. Nu är de 15 000 stycken, om fem år beräknas de vara 25 000 stycken.

Enbart 2004 flyttade 3 200 personer från Själland över Sundet till Skåne. Allt är dock inte positivt. Flyttlass går även åt andra hållet. Av de 1 600 personer som förra året flyttade från Skåne till Danmark var två tredjedelar återvändande danskar.

De största problemen med rörligheten över Sundet åt båda håll uppges vara att harmoniseringsprocessen dröjt. De som flyttar över Sundet upplever en mängd bekymmer i vardagen med saker som telefonriktnummer, beskattning och bilinköp.

Trots att problemen och i många fall också lösningar är klargjorda av till exempel Öresundskommittén, som är ett samarbetsforum för regionala och lokala politiker på båda sidor om Sundet med syfte att underlätta för invånarna i Öresundsregionen att bo och arbeta på båda sidor om Sundet, sker mycket lite från Sveriges regering.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att arbetet med Öresundsintegrationen påskyndas från såväl den danska regeringens sida som den svenska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-08 Besvarad: 2005-08-16 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-16)