Öresundsbrons finansiering

Skriftlig fråga 1999/2000:1299 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 9 augusti

Fråga 1999/2000:1299

av Harald Nordlund (fp) till näringsminister Björn Rosengren om Öresundsbrons finansiering

När riksdagen tog beslutet om bron mellan Köpenhamn och Malmö var en viktig förutsättning att avgifterna skulle ligga på samma nivå som på färjorna mellan Helsingborg och Helsingör. Biljettpriset har för en bilresa anpassats till den nivån. Riksdagen räknade med en trafikvolym om cirka tio tusen fordon per årsmedeldygn.

Vissa lobbygrupper vill nu försöka få dessa bilavgifter lägre för att därmed kunna öka biltrafiken på bron.

Nuvarande avgiftsnivå tycks vara alltför låg. Kollektivtrafiken i övriga landet ska nu vara med och finansiera Öresundsbron.

Min fråga till näringsministern:

Är det regeringens mening att det är motiverat att t.ex. Upplands lokaltrafiks spårtrafik mellan Uppsala och Tierp ska medverka i finansieringen av Öresundsbron?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarad: 2000-08-25 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-25)