Öresund, ett glömt vatten

Skriftlig fråga 2008/09:815 av Hagberg, Christin (s)

Hagberg, Christin (s)

den 3 april

Fråga

2008/09:815 Öresund, ett glömt vatten

av Christin Hagberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I regeringens proposition 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik tycks man tyvärr ha glömt eller förbisett Öresund. Ändå är Öresund en sammanbindningslänk mellan Östersjön och Västerhavet (Kattegatt och Skagerrak). Öresund är det vatten vid Sveriges kuster som har den högsta miljöbelastningen i form av befolkningskoncentration, jordbruk, koncentration av miljöstörande industri (inte minst historiskt) och transporter. Genom Öresund går en omfattande fartygstrafik och över Öresund går en bro med omfattande biltrafik. Stora vägar sveper också utmed sundet på både svensk och dansk sida. Nordens största flygplats, Kastrup, finns på ön Amager vid sundet och på den svenska sidan finns bland annat Sturup. Till Öresund finns koncentrerat alla de hot och miljöproblem som undergräver livet i havet. Öresund har ibland också betecknats som något av ett avloppsdike och inte minst havsbotten har stora skador. Öresundsregionen integreras alltmer och sundet är en gemensam svensk-dansk angelägenhet. Några av Nordens främsta universitet med forskning av hög internationell klass ligger också i regionen: Lund, Köpenhamn och Roskilde. Märkligt nog tycks dessa lärdomsinstitutioner inte nämnas i propositionen som intressanta att engagera för havsmiljön.

Vilka initiativ i allmänhet och kontakter med Danmark i synnerhet avser miljöministern att ta för att svensk havspolitik även ska omfatta Öresund och Öresundsregionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-04-03 Anmäld: 2009-04-03 Besvarad: 2009-04-08 Svar anmält: 2009-04-08
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-08)