Oredovisade inkomster

Skriftlig fråga 2005/06:418 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 21 november

Fråga 2005/06:418 av Luciano Astudillo (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Oredovisade inkomster

Skatteverket har kartlagt de dolda arbetsinkomsterna genom att göra ca 20 000 skatterevisioner mellan åren 1995 och 2003. Resultatet av denna granskning är att småföretagen verkar stå för en stor del av de oredovisade arbetsinkomsterna. Man misstänker att det svartjobbas för 9,3 miljarder.

Sammanlagt beräknas småföretagen stå för 85 % av svartjobben. Detta ger en sned konkurrens eftersom seriösa företag inte kan konkurrera på samma villkor.

En egenföretagare har i genomsnitt 50 % lägre inkomst än en anställd i samma bransch, ändå har han en högre levnadsstandard.

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att komma åt de oredovisade inkomsterna från småföretagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-11-21 Anmäld: 2005-11-21 Besvarad: 2005-11-30 Svar anmält: 2005-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-30)