Oredlighetsnämnden

Skriftlig fråga 2019/20:336 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

I juni i år beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag att det ska inrättas en ny nämnd som ska hantera misstankar om oredlighet i forskning. Den nya nämnden har fått namnet oredlighetsnämnden och ska börja sitt arbete den 1 januari 2020. Enligt en artikel i Universitetsläraren den 25 oktober 2019 har regeringen dock ännu inte utsett vare sig ledamöter eller ordförande till oredlighetsnämnden trots att dess viktiga arbete ska starta om två månader.
Enligt vad som sägs i artikeln saknas även en instruktion för oredlighetsnämndens arbete.

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

När vi kan förvänta oss att oredlighetsnämnden ska finnas på plats och kunna påbörja sitt viktiga arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga