Örebro universitet som exempel för en akademisk framgångssaga

Skriftlig fråga 2006/07:738 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 28 februari

Fråga

2006/07:738 Örebro universitet som exempel för en akademisk framgångssaga

av Ameer Sachet (s)

till utbildningsminister Lars Leijonborg (fp)

Örebro och Närke utgör Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en radie på 200 kilometer finns hälften av Sveriges invånare. Örebro har också gamla traditioner av skolstad varför etablerandet av en universitetsfilial och högskola på 1970-talet var given. Sedan dess har den högre utbildningen och forskningen varit en svensk framgångssaga.

Forskningen vid Örebro universitet bedrivs dels ämnesvis, dels organiserad i tvärvetenskapliga grupper. Universitetets forskarutbildning har ökat väsentligt i volym de senaste åren. I dag har universitetet fem breda och samlande forskningsprofiler. De starkaste forskningsmiljöerna hittas inom demokrati‑, robot‑, ungdoms- och miljöforskning. Universitetet har också inlett ett fusionsarbete med Mälardalens högskola och på teknikområdet har inletts ett banbrytande nationellt samarbete med högskolorna i Skövde och Halmstad. Örebro universitet, Karlstads universitet och högskolorna i Dalarna, Gävleborg och Mälardalen har dessutom gått samman i ett program kallat Penta Plus. Det är ett unikt initiativ utan motsvarighet i övriga landet med syfte att utveckla nya arbetsformer för samverkan mellan högskolor, universitet, näringsliv och kommuner.

Mot denna bakgrund vill jag fråga ministern:

Genom vilka åtgärder avser utbildningsministern att den högre utbildningen och forskningen kan expandera och den framgångssaga som de nya universiteten är en del av vidareutvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-28 Anmäld: 2007-02-28 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)