ordvalet sexuella tjänster

Skriftlig fråga 2001/02:284 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 26 november

Fråga 2001/02:284

av Carina Hägg (s) till jordbruksminister Margareta Winberg om ordvalet sexuella tjänster

Orden bär värderingar. Därför reagerar jag när man i såväl officiella dokument som muntligt använder begreppet "sexuella tjänster". När man använder ordet tjänst i detta sammanhang är det attitydpåverkande. Ordet tjänst avviker här från våra politiska ställningstaganden kring dessa frågor. Tjänst används när ord som t.ex. utnyttjande, exploatering och prostitution ger en klarare beskrivning. Ordet tjänst saknar dessutom som fackterm en internationellt antagen definition, men definieras i Sverige som en kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretags medarbetare eller tekniska hjälpmedel i form av t.ex. bankautomater i syfte att tillgodose vissa behov hos kunden. Tjänsten är ett erbjudande från företaget som till skillnad från en vara inte kan lagras eller transporteras. Sexuella tjänster ska, anser jag, inte kopplas till näringen tjänsteföretag. Det är hög tid att byta ut begreppet "sexuella tjänster" mot ett ordval som är korrekt beskrivande.

Min fråga är om minister Margareta Winberg avser att i samband med ordet sexuella byta ut ordet tjänster mot ett ord som ligger i linje med regeringens politik.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-26 Anmäld: 2001-12-04 Besvarad: 2001-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-05)