Ordval mellan mödomshinna och slidkrans

Skriftlig fråga 2008/09:926 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 maj

Fråga

2008/09:926 Ordval mellan mödomshinna och slidkrans

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Jag ifrågasatte offentligt sommaren 2008 oskuldsmyten men efterfrågade också i riksdagen åtgärder från regeringen. Socialstyrelsen hade inga riktlinjer, samtidigt som kirurgiska ingrepp utförs för att rekonstruera mödomshinnan mot kunskap från känd vetenskap och beprövad erfarenhet. Mödomshinnan är en kroppsdel som inte finns men bristande sex- och samlevnadsundervisning för vidare felaktiga föreställningar. Oskuldscertifikat utfärdas. Myten om mödomshinna används för att kontrollera kvinnans sexualitet vilket kan få särskilt allvariga konsekvenser för flickor och kvinnor som lever under stark kontroll. Ordet mödomshinna upprätthåller patriarkala värderingar som kräver flera politiska insatser. Men också genom val av ord kan vi förändra felaktiga föreställningar. Ordet slidkrans har introducerats och kan även bli regeringens ordval.

Min fråga till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är om hon avser att i relevanta sammanhang arbeta för att ändra vokabulären från mödomshinna till slidkrans.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-13 Anmäld: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)