Ordförandeskapet och skatteflyktsfrågan

Skriftlig fråga 2007/08:910 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 6 mars

Fråga

2007/08:910 Ordförandeskapet och skatteflyktsfrågan

av Raimo Pärssinen (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Sverige kommer snart att bli ordförandeland. Det pågår på kontinenten en omfattande debatt om banksekretessen i Liechtenstein och Schweiz. Liechtenstein, Monaco och Andorra står på OECD:s svarta lista över stater som inte vill respektera OECD-staternas krav på att få ut uppgifter om och kunna beskatta egna medborgare som gömmer pengar. Dessutom kan vi utgå ifrån att den organiserade brottsligheten gömmer pengar som förvärvats via stölder, narkotikahandel, prostitution etcetera i dessa skatteparadis.

Sverige är ett internationellt föredöme inte bara i fråga om miljö och jämställdhet utan också i fråga om skattehantering och skatteuppbörd. Vi måste sätta upp skatteflykten och de europeiska skatteparadisen på vår dagordning under ordförandeskapet.

Avser statsministern att ta initiativ till åtgärder från EU:s sida gentemot skatteflykt och skatteparadisen under det svenska ordförandeskapet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-06 Anmäld: 2008-03-06 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)