Ordförandeskapet och de finansiella systemen

Skriftlig fråga 2008/09:1010 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 4 juni

Fråga

2008/09:1010 Ordförandeskapet och de finansiella systemen

av Hans Olsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den nuvarande krisen i fråga om jobb och ekonomi har sin grund i de finansiella systemen. Dessa har inte varit tillräckligt transparenta och kontrollerade. Avregleringarna av de finansiella systemen är en bakgrund till den ohämmade kreditgivningen med de följande bank- och finansinstitutskollapserna. Detta i sin tur har lett till tvärniten och svårigheterna i den reala ekonomin med arbetslöshet som följd. Det vilar en stor tyngd på det svenska ordförandeskapet att gripa tag i detta och se till att EU:s institutioner levererar politiska initiativ och stöder de värst utsatta medlemsstaterna och stater i EU:s närhet. Det svenska ordförandeskapet bör, inte minst utifrån det nordiska samarbetet, känna ett särskilt ansvar för de baltiska staterna och Island. I sammanhanget är det viktigt att det utkrävs ett ekonomiskt ansvar från dem som gjort stora spekulativa vinster samt fått ut höga löner och bonusar under de goda åren. Som det nu är får medborgarna i de baltiska staterna och, om det går riktigt illa, också de svenska skattebetalarna betala priset för den hämningslösa kreditgivning som ett fåtal gjort sig stora pengar på.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta under det svenska ordförandeskapet för att bättre reglera de finansiella systemen i Europa, hjälpa utsatta grannstaters medborgare och utkräva ekonomiskt ansvar av dem som skapat spekulationsbubblan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-04 Anmäld: 2009-06-05 Besvarad: 2009-06-10 Svar anmält: 2009-06-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-10)