Orättvisa villkor för tand- och sjukvård

Skriftlig fråga 2016/17:950 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Vid riksdagens frågestund den 16 februari ställde undertecknad en relevant och mycket allvarlig fråga till statsrådet Mikael Damberg, som då var den minister som svarade på allmänpolitiska frågor. Att ministern saknade svar var tydligt, och av den anledningen väljer jag att lyfta frågan vidare till ansvarig minister.

Redan sedan tidigare befinner sig en hel del människor i Sverige illegalt och nu kommer rapporter om att uppemot 49 000 människor kan komma att stanna i Sverige utan tillstånd. Samtliga av dessa kommer att få möjlighet till förmåner som svenska medborgare bara kan drömma om, på grund av den så kallade lagen om vård som ej kan anstå.

Denna lag säkerställer att en tillståndslös migrant i Sverige enbart behöver betala 50 kronor för ett sjukhus- eller tandläkarbesök. Som exempel på hur orimligt detta är kan en svensk medborgare i värsta fall tvingas betala femsiffriga belopp för en tandbro – orimligheten i detta är uppenbar. Frågan är hur regeringen och statsrådet kan försvara det nuvarande regelverket. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att förändra lagstiftningen på området, och om så inte är fallet, hur motiverar statsrådet att det nuvarande regelverket kan kvarstå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-02-20 Överlämnad: 2017-03-01 Anmäld: 2017-03-02 Svarsdatum: 2017-03-08 Sista svarsdatum: 2017-03-08
Svar på skriftlig fråga