Opus Dei

Skriftlig fråga 1999/2000:1229 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 20 juli

Fråga 1999/2000:1229

av Carina Hägg (s) till kulturminister Marita Ulvskog om Opus Dei

Det är viktigt att granska påven som politiker liksom att granska de som påverkar Heliga Stolens politik. På samma sätt finns det även ett allmänintresse i att granska det som växer inom katolska kyrkans hägn här i Sverige. Jag har sedan katolska stiftet i Stockholm öppnade sin verksamhet för Opus Dei känt en växande oro för utvecklingen. En oro som delas av många aktiva katoliker. Tillsammans kan vi se hur Opus Dei alltmer påverkar synen på och relationen till katolska kyrkan. Denna oro har jag till min besvikelse däremot inte kunnat återfinna bland de ansvariga inom katolska kyrkan. Bristen på trovärdigt agerande från katolska kyrkans ledning gör att det är viktigt att regeringen följer hur kyrkan hanterar Opus Dei. De artiklar vi under sommaren kunnat ta del av kring Opus Dei är skrämmande men dessvärre inte förvånande för den som följt verksamheten i Opus Dei.

Kulturminister Marita Ulvskog lär ha uttalat en förhoppning om att statens pengar inte går till Opus Dei. Det krävs dock en ökad medvetenhet på olika nivåer för att kunna realisera denna önskan. I fråga 1996/97:551 till statsrådet Pierre Schori tog jag upp förmedling av bistånd genom Opus Dei. Frågan är fortfarande aktuell och ett eventuellt bistånd till Opus Dei, t.ex. genom EU, är fortfarande ogranskat. Samma frågeställning som lyfts på biståndsområdet gäller även andra verksamhetsområden. Katolska kyrkan tar emot miljoner samtidigt som man värnar om Opus Dei.

Min fråga till regeringen är om kulturminister Marita Ulvskog vidtagit några åtgärder för att stoppa att allmänna medel går till Opus Dei.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarad: 2000-08-10 Anmäld: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-10)