Oppositionella röster i Ryssland

Skriftlig fråga 2018/19:863 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I det alltmer auktoritära Ryssland har otaliga attacker och mord på oppositionella, människorättsförsvarare och journalister skett under senare år. Mordet på oppositionsledaren Boris Nemtsov på öppen gata 2015 har bidragit mer än kanske något annat fall till att sprida rädsla och tysta oppositionella röster i Ryssland.

Mordutredningen och rättsprocessen, där fem personer dömdes för att ha utfört mordet, har av internationella bedömare konstaterats vara ofullständiga och undermåliga. Således har vi fortfarande inte fått klarhet i hur mordet begicks och vem som låg bakom det.

Ryska aktivister, den amerikanska kongressen, Europarådets parlamentariska församling och OSSE:s parlamentariska församling har uppmanat ryska myndigheter att samarbeta med det internationella samfundet och genomföra en ny fullständig utredning av fallet och se till att både utförare och beställare bakom mordet ställs inför rätta.

Detta är viktigt inte bara för Boris Nemtsovs efterlevande, utan också för att försvara ryska medborgares demokratiska rättigheter och motverka straffriheten för angrepp på oppositionella.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till utrikesminister Margot Wallström:

Vad avser ministern att göra inom internationella organ som EU och FN för att förmå Ryssland att återuppta utredningen av mordet på Boris Nemtsov och på andra sätt motverka straffrihet för attacker på oppositionella?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-02 Överlämnad: 2019-08-02 Besvarad: 2019-08-16 Sista svarsdatum: 2019-08-16 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga