Öppna data

Skriftlig fråga 2015/16:302 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Efter sommaren hade jag och statsrådet Shekarabi ett bra meningsutbyte i kammaren angående öppna data. Under den debatten uttryckte han en konstruktiv ambition att fortsätta arbetet med öppna data inom statsförvaltningen. Jag vill därför följa upp debatten för att se vad statsrådet har gjort sedan dess.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi vad han har vidtagit för åtgärder avseende öppna data sedan vår debatt i kammaren på temat den 10 september 2015.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-11 Överlämnad: 2015-11-12 Anmäld: 2015-11-13 Svarsdatum: 2015-11-18 Sista svarsdatum: 2015-11-18
Svar på skriftlig fråga