öppenheten på rådsmöten under det svenska ordförandeskapet

Skriftlig fråga 1999/2000:1388 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 1 september

Fråga 1999/2000:1388

av Ulla Hoffmann (v) till statsminister Göran Persson om öppenheten på rådsmöten under det svenska ordförandeskapet

"För att kunna möta nya utmaningar, motsvara medborgarnas förväntningar och för att en utvidgad union skall kunna fungera effektivt måste EU bli öppnare och modernare och utveckla nya samarbetsformer", skriver regeringen i sitt program för Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. Under ordförandeskapet i EU kommer regeringen att leda ministerrådets arbete på alla nivåer.

Öppenhet i beslutsprocessen är centralt för alla demokratiska system. Den svenska offentlighetsprincipen brukar sägas bidra till rättssäkerhet, en effektiv förvaltning och en väl fungerande demokrati. Med tryckfrihetens ord innebär den svenska offentlighetsprincipen, i första hand, att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. I västvärldens länder är normen att lagstiftande församlingar ska agera under full insyn när de stiftar lag.

Ministerrådet håller omkring 60 ordinarie möten i Bryssel och Luxemburg under en period av ordförandeskap. Under Sveriges ordförandeskap kommer dessa möten att ledas av svenska ministrar. Svenska tjänstemän kommer även att vara ordförande i ministerrådets alla arbetsgrupper som bereder rådets ärenden.

Jag vill fråga statsministern:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att de formella lagstiftande rådsmöten som kommer att ledas av svenska ministrar under ordförandeskapet hålls öppna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-09-01 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-22)