öppenhet och insyn vid möten under det svenska ordförandeskapet

Skriftlig fråga 1999/2000:1387 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 1 september

Fråga 1999/2000:1387

av Ulla Hoffmann (v) till statsminister Göran Persson om öppenhet och insyn vid möten under det svenska ordförandeskapet

"För det svenska ordförandeskapet är det av grundläggande betydelse att visionen om en öppnare union upprätthålls", enligt regeringens ordförandeskapsprogram. Det är praxis att ett antal möten hålls i ordförandelandet, utöver de möten som ministerrådet håller i Bryssel och Luxemburg. I Sverige kommer ett åttiotal möten på olika nivåer att arrangeras. En del av dessa är möten med ministrar, andra med tjänstemän.

Regeringen har deklarerat att den vill göra ordförandeskapet till en angelägenhet för hela Sverige. I en representativ demokrati som Sveriges är öppenhet och möjlighet till insyn ett medel för att engagera medborgare och uppnå ett visst mått av deltagande och för att kunna kontrollera de styrande. Följaktligen torde det vara i regeringens intresse att politiska partier och intresseorganisationer inbjuds till deltagande eller observationsplats vid samtliga möten som hålls i Sverige under det svenska ordförandeskapet.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att ordförandeskapets möten och konferenser ska vara öppna och dess information ska nå ut till allmänheten/svenska folket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-09-01 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-22)