Operativa krav för en extra ubåt i insatsorganisationen

Skriftlig fråga 2006/07:766 av Rådberg, Peter (mp)

Rådberg, Peter (mp)

den 1 mars

Fråga

2006/07:766 Operativa krav för en extra ubåt i insatsorganisationen

av Peter Rådberg (mp)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Vid riksdagsdebatten den 11 december 2006 om försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2007 frågade jag försvarsministern om de operativa skälen för regeringens förslag i budgetpropositionen om en extra ubåt i insatsorganisationen jämfört med förra årets budgetproposition. Ministern svarade att han inte kände till de operativa krav som låg bakom detta, med hänvisning till att han bara hade ägnat 48 timmar till budgetarbetet.

Det har passerat lite tid sedan denna debatt och jag tycker det vore bra att försvarsministern nu redovisar dessa operativa krav, inte minst med anledning av att riksdagen vid upprepade tillfällen har slagit fast behovet av att kunna härleda materielprojekt till operativa krav.

Med anledning av vad som ovan anförs vill jag fråga försvarsministern vilka operativa krav som ligger bakom att antalet ubåtar i insatsorganisationen ökar jämfört med tidigare budgetpropositioner.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Besvarad: 2007-03-07 Svar anmält: 2007-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-07)