Operativa krav för beredskapsförändring gällande ubåt

Skriftlig fråga 2006/07:846 av Rådberg, Peter (mp)

Rådberg, Peter (mp)

den 14 mars

Fråga

2006/07:846 Operativa krav för beredskapsförändring gällande ubåt

av Peter Rådberg (mp)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Den 1 mars ställde jag en fråga till försvarsministern om vilka operativa krav som låg bakom en förändring i insatsorganisationen jämfört med tidigare inriktning vad gäller ubåtar. Ministerns svar, som inkom den 7 mars, kan inte tolkas på annat sätt än ett medvetet försök att missförstå frågan, varför jag känner mig nödgad att återkomma.

Antalet ubåtar är, som ministern påpekar, det samma som tidigare inriktning. Det jag är intresserad av är de operativa krav som ligger bakom det faktum att regeringen i tabell 3.8 på s. 44 i förslag till statsbudget för 2007 för utgiftsområde 6 aviserar att det 2009 ska vara samtliga fyra ubåtar som är insatsförband (det vill säga att deras beredskap understiger ett år) i stället för tre av fyra, som var den tidigare inriktningen (tabell 3.6 på s. 50 i förslag till statsbudget för 2006, utgiftsområde 6). Anledningen till att jag är angelägen att få ministerns besked i frågan är riksdagens rättighet att kunna härleda insatsorganisationen och insatsförbanden till bakomliggande operativa krav, vilket alltså ministern inte redovisar i sitt svar.

Med anledning av vad som ovan anförs vill jag fråga försvarsministern vilka operativa skäl han har till att ha samtliga fyra ubåtar i hög insatsberedskap, i stället för tre ubåtar med denna beredskapsnivå vilket var den tidigare inriktningen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-14 Anmäld: 2007-03-14 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-21)