Omyndiga fruars barnbidrag

Skriftlig fråga 2017/18:518 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Barn i Sverige får barnbidrag upp till 16 års ålder. Enligt de regler som råder enligt Försäkringskassan får ett gift barn själv barnbidraget, till skillnad från ogifta barn, för vilka vårdnadshavarna normalt får barnbidraget. Synen på barn blir alltså olika från myndigheterna, beroende på om barnet är gift eller ej. Någon förklaring till varför Försäkringskassan anser att barn som är gifta är bättre lämpade att ta hand om sitt eget barnbidrag finns inte på myndighetens hemsida. 

Sverigedemokraterna anser att barn aldrig borde betraktas som gifta i Sverige, och därmed skulle problemet inte finnas. Tyvärr har regeringen under hela sin regeringstid gjort allt den kan för att försvara en ordning där barn fortsatt kan vara gifta, och den har fördröjt alla möjligheter till förändring. Om barn inte kan betraktas som gifta i Sverige skulle många problem kunna undvikas. Att dessutom jämställa gifta barn med myndiga, så att de själva anses ha rätt att till exempel motta barnbidrag, är bara ytterligare exempel på hur regeringen väljer att förvägra vissa barn rätten till en trygg barndom. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Varför anses barn som är gifta mogna nog att själva förfoga över sitt barnbidrag medan ogifta barn aldrig kan få samma förfoganderätt över sitt barnbidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-12-18 Överlämnad: 2017-12-19 Anmäld: 2017-12-20 Sista svarsdatum: 2018-01-02 Svarsdatum: 2018-01-10
Svar på skriftlig fråga