Omvårdnadsbidrag och övergångsregler

Skriftlig fråga 2018/19:953 av Anders W Jonsson (C)

Anders W Jonsson (C)

till Statsrådet Annika Strandhäll (S)

 

I enlighet med riksdagsbeslut infördes den 1 januari 2019 omvårdnadsbidrag som på sikt ska ersätta det tidigare vårdbidraget. Vårdbidraget har av många använts för att gå ned i arbetstid för att ta hand om sitt barn. Den rättigheten stärks med det nya omvårdnadsbidraget.

Enligt övergångsreglerna ska vårdbidraget upphöra när det omprövas, vilket skulle innebära att alla vårdbidrag växlats över till omvårdnadsbidrag den 1 januari 2021. Enligt uppgift har Försäkringskassan valt att i samband med övergången öka de administrativa kraven, vilket har lett till långa handläggningstider.

Ett antal familjer har därför fått avsluta vårdbidrag utan att få beslut om ett omvårdnadsbidrag. Den ekonomiska situationen för familjer som sedan tidigare inte sällan har små marginaler har blivit mycket besvärande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Annika Strandhäll:

 

Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att mildra konsekvenserna av den beskrivna situationen?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-04 Överlämnad: 2019-09-05 Anmäld: 2019-09-10 Sista svarsdatum: 2019-09-11 Inte besvarad: 2019-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga