Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter

Skriftlig fråga 2007/08:757 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 13 februari

Fråga

2007/08:757 Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Antalet hyresrätter har minskat i snabb takt i främst storstadsområdena. Tidigare har det främst handlat om privata hyresfastigheter i centrala lägen. Särskilt påtaglig har utvecklingen varit i Stockholm där andelen hyresrätter minskat från 61 procent till 49 procent på bara 15 år. Andelen allmännyttiga lägenheter har sjunkit från 39 till 32 procent på lika många år. Samtidigt har andelen bostadsrätter ökat från 17 till 29 procent. I Göteborg har omkring 10 000 hyresrätter omvandlats till bostadsrätter i det privata beståndet de senaste tio åren i Göteborg. Även i Malmö finns denna utveckling.

Nya borgerliga kommunledningar driver nu på för att omvandla allmännyttiga hyreslägenheter till bostadsrätter, inte minst i Stockholmsregionen. Samtidigt kommer byggandet att avmattas, särskilt av hyresrätter, fast efterfrågan egentligen är stigande. I till exempel en rapport från Länsstyrelsen i Skåne juni 2007 konstaterades att det är bostadsbrist i 25 av de 33 kommunerna och det ser inte ut att lätta på bostadsmarknaden de närmaste åren. Flera kommuner upplever brist på alla typer av bostäder men särskilt märks bristen på hyresbostäder. I en motsvarande rapport från Stockholms län konstateras bostadsbrist i 21 av länets 26 kommuner. I kommunernas centrala delar är det brist i 23 av kommunerna.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möta bostadsbristen och hejda minskningen av antalet hyresrätter genom bostadsrättsomvandlingar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)