Omstartspaket från EU till Zimbabwe

Skriftlig fråga 2007/08:397 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 30 november

Fråga

2007/08:397 Omstartspaket från EU till Zimbabwe

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Situationen i Zimbabwe visar ett land i djup ekonomisk kris. Inflationen är hög och arbetslösheten ligger på hela 60–80 procent. Miljoner människor befinner sig utomlands. Hälso- och sjukvården samt utbildningssystemet är hårt drabbade. Medellivslängden beräknas till 36 år. Landet präglas av ett repressivt samhällsklimat. Militariseringen av samhället liksom omfattningen av det statliga våldet ökar. Så dialogen mellan Movement for Democratic Change, MDC, som största oppositionspartiet och president Robert Mugabe som företräder regeringspartiet Zanu-PF är välkommen. Förhoppningar finns om en uppgörelse och dialogen bör understödjas. Utarbetande av ett så kallat omstartspaket skulle kunna vara en konkret insats.

Vad avser statsrådet att ta för initiativ så att EU sätter samman ett omstartspaket för Zimbabwe inför en uppgörelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-11-30 Besvarad: 2007-12-04 Svar anmält: 2007-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-04)