Omställningsstöd för dagspressen

Skriftlig fråga 2012/13:144 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 27 november

Fråga

2012/13:144 Omställningsstöd för dagspressen

av Lars Mejern Larsson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Förutsättningarna för den tryckta dagspressen förändras snabbt. Allt färre läsare väljer att ta del av tidningen i pappersformat. Utvecklingen går i stället mot ett ökat läsande via olika digitala hjälpmedel. För många tidningar är det en stor och kostsam omställning.

Presstödskommitténs arbete pågår nu för att förändra det nuvarande presstödet, som tillkom under 1970-talet. Mycket har hänt sedan stödet infördes, och en förändring är nödvändig. Problemet är att det nya stödet inte lär börja gälla förrän 2017. Tidningsbranschen genomgår en strukturell förändring, vilket påverkar mångfalden i dagspressen negativt runt omkring i landet. Många tidningar saknar de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra övergången till en mer digitaliserad plattform. Det finns därför ett behov av att göra ett tilläggsdirektiv för att utreda hur ett omställningsstöd skulle kunna se ut.

Är kultur- och idrottsministern beredd att verka för ett beslut om tilläggsdirektiv för att utreda införandet av ett omställningsstöd för dagspressen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-27 Anmäld: 2012-11-27 Besvarad: 2012-12-05 Svar anmält: 2012-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-05)