omställningsåtgärder till Hässleholm

Skriftlig fråga 1999/2000:699 av Jönsson, Marianne (s)

Jönsson, Marianne (s)

den 15 mars

Fråga 1999/2000:699

av Marianne Jönsson (s) till näringsminister Björn Rosengren om omställningsåtgärder till Hässleholm

När det nu verkar som om garnisonen i Hässleholm kommer att läggas ned förlorar kommunen ca 900 arbetstillfällen. Detta kommer att försvaga en redan svag arbetsmarknad i denna del av regionen.

Den nordöstra delen av Skåne får ej del av den gynnsamma utvecklingen som sker i framför allt västra Skåne. Det är av stor vikt att kraftfulla insatser sätts in för att klara en positiv utveckling också i Hässleholmsregionen.

I regeringens skrivelse 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten utlovas insatser för en bra omställning.

Regeringen har offentliggjort åtgärder till andra kommuner i landet, där en förändring i försvarsorganisationen sker.

Med hänvisning till bristen på förslag för Hässleholms omställning frågar jag vad regeringen ytterligare tänker göra för att säkra en positiv utveckling på arbetsmarknaden när garnisonen i Hässleholm läggs ned.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-15 Anmäld: 2000-03-21 Besvarad: 2000-03-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-22)