Omställningsarbete inom tullen och brottsbekämpningen vid våra gränser

Skriftlig fråga 2009/10:875 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 3 juni

Fråga

2009/10:875 Omställningsarbete inom tullen och brottsbekämpningen vid våra gränser

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsrådet har under valperioden rustat ned det svenska Tullverket och i synnerhet dess brottsbekämpande verksamhet. Totalt har Tullverket minskats med ca 350 personer 2006–2010 och tyngdpunkten har legat inom brottsbekämpningen. Tullverkets personal kommer vid årets slut att ha minskat med över tio procent.

Det omställningsarbete som framtvingats inom Tullverket har också fått yngre medarbetare att fly. Antalet anställda under 30 år har minskat med drygt 44 procent mellan 2008 och 2009. Detta är högt över den genomsnittliga personalminskningen på cirka 10 procent under den aktuella perioden.

Eftersom oppositionen utestängts från insynsrådet har heller ingen kritik mot detta riktats från riksdagens sida då den borgerliga riksdagsmajoriteten i allt stöder regeringen. Frågan är vad som ska hända under kommande valperiod då stora pensionsavgångar sker inom Tullverket.

Hur avser finansministern att upprätthålla ett svenskt gränsskydd och en brottsbekämpning utifrån våra gränser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-03 Anmäld: 2010-06-04 Svar anmält: 2010-06-14 Besvarad: 2010-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-14)