Omställningen till ny teknik i Västerbotten

Skriftlig fråga 2017/18:878 av Isak From (S)

Isak From (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Under 2017 fortsatte Telia arbetet med att nedmontera kopparnätet. I Västerbotten har mindre byar utanför tätorterna i fem kommuner berörts: Dorotea, Lycksele, Vännäs, Vindeln och Storuman.

Enligt Telia handlar det om att kopparnätet är väldigt gammalt och att det inte lever upp till det behov som kunden har i dag. Det gamla nätet bedöms varken vara tillräckligt driftsäkert eller stabilt eller klara av att leverera den kapacitet som efterfrågas.

Strukturomvandlingen är tveklöst motiverad för att vi ska kunna gå över till snabbare och modernare lösningar, men att bli utan lösning kan knappast anses som särskilt modernt.

Post- och telestyrelsen och bland annat Telia har sagt att vid nedmonteringen ska alla kunder få bra alternativ och hjälp att hitta funktionella lösningar i form av fiber- och mobilnät. Telia har garanterat att alla ska få hjälp att hitta en lösning, antingen via Telia eller via en annan operatör.

Runt om i Västerbotten finns det fortfarande byar som kämpar med dålig mobiltäckning. När Telia klippt det fasta nätet har Telia utlovat att kunden får en ersättningslösning som ska vara fungerande, modern och kvalitetssäkrad

I byarna Vägsle, Hornmyr, Granträsk, Kroksjö och Vänjaurbäck i Lycksele nedmonterades kopparnätet redan 2013 men löftena har inte infriats. Förvisso har mobiltäckningen till del byggs ut, men för att kunna nyttja mobiltelefonin skulle de boende behöva teckna flera abonnemang med flera operatörer. Detta kan inte anses rimligt, men ett närmare samarbete mellan operatörerna om flera operatörer i masterna vore fullt möjligt.

Som i Vänjaurbäck där Telia har dålig täckning men Tele 2 har en mast som ger godtagbar täckning i byn samtidigt som Telia har huvuddelen av masterna efter huvudvägen in mot centralorten. När det gäller nämnda byar har enligt de boende Telias löften om godtagbara ersättningslösningar inte infriats. Mobiloperatörerna måste uppfylla sina villkor och hålla sina löften.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att den pågående omstruktureringen mot ny teknik blir lyckosam och fungerande även för de boende i Västerbottens inland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-27 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga