Omskolning till kommande bristyrke

Skriftlig fråga 2012/13:185 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 7 december

Fråga

2012/13:185 Omskolning till kommande bristyrke

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Enligt rapporten Välfärdstjänsternas framtida finansiering från Kommunal 2010 kommer det inom 20 år att saknas 150 000 utbildade undersköterskor i vårt land.

Samtidigt har vi just nu en arbetslöshet på runt 8 procent i vårt land. 

De ungdomar och äldre som redan har en godkänd gymnasieutbildning med sig i bagaget kan inte i dag välja att via vuxenutbildningen läsa in en omvårdnadsutbildning i riktning mot undersköterska, dels eftersom vuxenutbildningsvolymen inte tillåter detta och dels eftersom man inte får läsa in betyg man redan har.

Jag undrar vad statsrådet kommer att vidta för åtgärder för att med vuxenutbildningen som verktyg ge människor möjlighet att omskola sig till ett kommande bristyrke såsom undersköterska.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-07 Anmäld: 2012-12-07 Besvarad: 2012-12-12 Svar anmält: 2012-12-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-12)