Ömsesidig prövning av växtskyddsmedel

Skriftlig fråga 2014/15:536 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

På Kemikalieinspektionen är långa handläggningstider ett problem som funnits i flera år. På senare tid har detta blivit extra tydligt, då ett flertal företag och organisationer anmält Kemikalieinspektionen till Justitiekanslern. Det handlar främst om anmälningar som gäller hur lång tid det tar att pröva och godkänna nya bekämpningsmedel, bland annat för trädgårdsprodukter.

Kemikalieinspektionen har i en egen prognos pekat på att de kommer vara i fas med godkännanden år 2019. Det är därför inte förvånande att kritik kommit in i ökande takt. LRF, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret och JO är några aktörer som lyft problemen – bland annat vad gäller ofullständiga rutiner.

Sverige har med höga krav på djur- och växtskydd en särställning i Europa. Detta har en tydlig påverkan på konkurrenskraft och lönsamhet hos verksamheter i Sverige som odlar växter och föder upp djur. Kemikalieinspektionens långa handläggningstider försvårar våra svenska lantbrukares redan hårt utsatta konkurrenssituation ytterligare.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöministern:

 

Är ministern och regeringen redo att se över regelverket och verka för att införa ömsesidig prövning av nya växtskyddsmedel i samarbete med andra EU-länder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-19 Överlämnad: 2015-05-20 Anmäld: 2015-05-21 Svarsdatum: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-05-27
Svar på skriftlig fråga