Omprövning av Kustbevakningens budget

Skriftlig fråga 2013/14:757 av Åsa Lindestam (S)

Åsa Lindestam (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Sommaren rullar på, och många människor har varit till sjöss denna varma sommar. Kustbevakningen har gjort ett gott jobb, funnits i människors närhet så mycket och ofta som planering och budget tillåtit.

Men kärvare tider är på väg för KBV. De förväntas att dra ned 133 miljoner under kommande år och har därmed fått varsla 150 anställda.

Då vill jag fråga försvarsminister Karin Enström:

Har det uppkommit några andra omständigheter under sommaren som gör att försvarsministern vill ompröva KBV:s budget och därmed neddragningen av de 133 miljonerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-08-18 Överlämnad: 2014-08-18 Besvarad: 2014-09-02 Sista svarsdatum: 2014-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.