Omorganisationen av skattebrottsenheterna

Skriftlig fråga 2011/12:453 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 6 mars

Fråga

2011/12:453 Omorganisationen av skattebrottsenheterna

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Skatteverket har igångsatt en omfattande omorganisation av skattebrottsenheterna. Ett stort antal enheter runt om i landet försvinner och centraliseras. För Västra Götalands del innebär det att skattebrottsenheterna i Borås, Skövde och Vänersborg försvinner och att medarbetarna omlokaliseras till Göteborg. Det kommer utan tvekan att påverka slagkraften i ekobrottsbekämpningen lokalt. Skattebrottsenheterna samarbetar mycket nära med Ekobrottsmyndigheten i Borås. Det samarbetet är mycket framgångsrikt tack vare närheten och den upparbetade lokala kännedomen om aktörerna på ekobrottsarenan.

Skatteverkets generaldirektör har så sent som i höstas sagt att det är viktigt för skattebrottsenheten att finnas representerade lokalt och att det lokala samarbetet med Ekobrottsmyndigheten är av största vikt. Det samarbetet förefaller nu gå förlorat. Skatteverket skall ta beslut om denna förändring nu under våren och personalen i Borås uppges redan ha fått reda på att de ska flyttas till Göteborg.

Ekobrottsligheten ökar starkt och gifts allt mer ihop med våldsbrottslighet och kriminella gäng. Gängen utlokaliserar sin verksamhet när de pressas i storstäderna. Centraliseringen av bekämpningen av skatte- och annan ekonomisk brottslighet är inte minst därför kanske inte den bästa idén, och kännedom om lokala förhållanden riskerar att tappas.

Vilken dialog har finansministern med justitieministern och Skatteverket kring hur skattebrottsenheterna på bästa sätt ska medverka till bekämpningen av skattebrott och den grova, organiserade brottsligheten utanför storstäderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-06 Anmäld: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-15 Svar anmält: 2012-03-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-15)