Omorganisation inom F 21

Skriftlig fråga 2008/09:893 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 29 april

Fråga

2008/09:893 Omorganisation inom F 21

av Fredrik Lundh (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

De borgerliga partiledarna deklarerade i en artikel i Svenska Dagbladet i september 2008 att inga militära förband ska läggas ned. Samtidigt håller Försvarsmakten på att flytta all värnpliktsutbildning från F 21 i Luleå och F 17 i Ronneby och centralisera den i Linköping. För Luleås del handlar det om minst 100 och i sämsta fall 200 jobb som försvinner från flottiljen.

Oron är därför stor i dag och frågan som många ställer är om man kan göra hur stora omorganisationer som helst inom Försvarsmakten, trots att de som beslutar om försvarspolitiken har slagit fast att det är den nuvarande organisationen som gäller.

Som situationen ser ut i dag kommer upp till 200 officerare på F 21 att behöva flytta till södra Sverige eller tvingas ut i arbetslöshet. Regeringen säger en sak, försvaret gör något annat.

Min fråga till försvarsministern är:

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder för att stoppa denna omfattande omorganisation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2009-04-29 Inlämnad: 2009-04-29 Svar anmält: 2009-05-07 Besvarad: 2009-05-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-07)