Omorganisation av Vattenfall Eldistribution

Skriftlig fråga 2006/07:1584 av Zakrisson, Kristina (s)

Zakrisson, Kristina (s)

den 28 augusti

Fråga

2006/07:1584 Omorganisation av Vattenfall Eldistribution

av Kristina Zakrisson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I våras presenterade Vattenfall Eldistribution en utredning som innebar att bolagsdelen Eldistribution skulle koncentreras till tre orter. Nu har bolaget modifierat ursprungsförslaget, men fortfarande är alla fackliga organisationer mycket kritiska till det. De och löntagarkonsulten är djupt oroade över denna starka centralisering av verksamhet och kompetens i huvudsak till Stockholm. Detta kan enligt dem leda till allvarliga konsekvenser för stora delar av verksamheten och i företagets hela distributionsområde.

Av mediedebatten om omorganisationen och i andra sammanhang kan man få uppfattningen att omorganisationen – centraliseringen till två–tre orter – är resultatet av ett direktiv från näringsministern och Näringsdepartementet till Vattenfalls ledning.

Med anledning av detta vill jag fråga om det är näringsministerns avsikt att Vattenfalls och andra statliga bolags ledningar så långt som möjligt ska koncentrera verksamheten till några få storstadsområden.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-08-28 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-14 Svar anmält: 2007-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-14)