Omlokaliseringen av Sidas verksamhet

Skriftlig fråga 2017/18:664 av Sofia Damm (KD)

Sofia Damm (KD)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

Den 22 januari meddelande regeringen och biståndsminister Isabella Lövin att Sidas verksamhet i Stockholms innerstad flyttas till Botkyrka, strax utanför Stockholm. Dock kan varken statsrådet eller Botkyrka kommun svara på var verksamheten ska placeras.

Kristdemokraterna är principiellt inte emot omlokalisering av myndigheter, men regeringen har fattat hastiga beslut utan ordentliga konsekvensanalyser eller dialog med oppositionen.

Vad vi dock kan konstatera är att Riksrevisionen tidigare har beräknat att varje flyttad statlig tjänst kostar 1,1 miljon kronor, och Statskontoret menar att omlokalisering av statliga jobb inte ger några fler jobb än de som faktiskt flyttades.

Trots att arbetet med konsekvensanalysen bara har påbörjats bör regeringen kunna svara på hur flytten och dess kringkostnader ska finansieras. Sveriges bistånd om 1 procent av bnp är större än någonsin i den internationella högkonjunktur som nu råder. Men detta betyder inte att biståndspengar ska användas till att flytta en svensk myndighet ett par mil. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Hur kommer Sidas omlokalisering att finansieras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-26 Överlämnad: 2018-01-26 Anmäld: 2018-01-30 Svarsdatum: 2018-02-07 Sista svarsdatum: 2018-02-07
Svar på skriftlig fråga