Omläggning till klimateffektiva drivmedel

Skriftlig fråga 2019/20:169 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Sverige och världen står inför stora utmaningar när det gäller hur världens klimatpåverkan ska sänkas. Den nuvarande regeringen har höjt priserna på flera olika drivmedel för privatpersoner för att minska människors användande av drivmedel. Regeringen har flera gånger uttryckt sig kritiskt om användandet av fossila bränslen och talat om behovet av att minska konsumtionen av dessa. Samtidigt som regeringen tvingar människor att lägga om hela sin livsstil för att få ekonomin att gå ihop fortsätter statliga myndigheter att använda fossila bränslen. Både polis och kriminalvård använder sig av dieseldrivna fordon eftersom det inte finns några alternativ. De är alltså i samma situation som många privatpersoner och företagare i hantverksbranscher.

Det är möjligt att använda HVO-diesel för att köra fossilfritt, vilket många gör redan i dag, men enligt uppgift gör inte våra statliga myndigheter det i någon större utsträckning.

När samhället i stort behöver göra stora förändringar i sin förda politik och regeringen kontinuerligt fortsätter att prata om att Sverige ska vara ett exempel som andra länder kan ta efter är det rimligt att staten också ligger i framkant i Sverige.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilken typ av åtgärder avser ministern att vidta för att exempelvis myndigheter ska köra fossilfritt med HVO, och i vilken utsträckning instrueras myndigheterna att göra detta i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga