Omhändertagande av sällskapsdjur som hushållsnära tjänst

Skriftlig fråga 2008/09:1078 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 1 juli

Fråga

2008/09:1078 Omhändertagande av sällskapsdjur som hushållsnära tjänst

av Birgitta Ohlsson (fp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Alliansregeringens politiska reformer med hushållsnära tjänster har varit en stor succé. Många barnfamiljer och hårt arbetande kvinnor och män har fått vardagspusslet att gå ihop lättare samtidigt som många nya jobb har skapats. Inte minst har många kvinnor startat eget företag inom dessa branscher.

De hushållsnära tjänsterna gäller i dag till exempel städning, matlagning och barnpassning – men inte sotning, avlopp och privatlektioner. Enligt TT betalades totalt ungefär 240 miljoner kronor för tjänsterna, vilket gav skattereduktion på uppemot 120 miljoner kronor. Men det finns goda chanser att skapa ännu fler arbeten samt underlätta tillvaron än mer för våra medborgare genom att utöka utbudet av hushållsnära tjänster. Ett område som borde kunna omfattas av begreppet hushållsnära tjänster är det vardagliga omhändertagandet av våra sällskapsdjur. I dag finns det allt fler seriösa och etablerade hunddagis och hundrastare, men marknaden har än större potential. I Sverige finns uppemot 1 miljon hundar och branschen är totalt kvinnodominerad.

På Skatteverkets hemsida står att läsa ”Passning av husdjur ger inte rätt till skattereduktion oavsett om passningen sker i bostaden eller inte.” Samtidigt åligger Jordbruksverket i SJVFS 2008:5 – Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt – att hundar självklart för sitt välbefinnande ska rastas regelbundet flera gånger om dagen också under arbetstid.

Vad avser näringsministern att göra för att låta hundrastning och hunddagis ingå bland de hushållsnära tjänsterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-01 Besvarad: 2009-08-04 Svar anmält: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-04)