Omhändertagande av freon

Skriftlig fråga 2005/06:1954 av Lindblad, Lars (m)

Lindblad, Lars (m)

den 26 juli

Fråga 2005/06:1954 av Lars Lindblad (m) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Omhändertagande av freon

Under sommaren utsätts vi för stora mängder UV-strålning. Det ozonskikt som skyddar mot strålningen över norra halvklotet är fortfarande så tunt att strålningen från rymden kan öka antalet hudcancerfall. En anledning till att skiktet är så tunt är utsläpp av freon som bryter bindningarna mellan syreatomerna. Freon finns i äldre kylskåp och kan vid otillräckligt omhändertagande läcka ut i atmosfären.

Det finns anläggningar som har kapacitet att återvinna mellan 80 och 100 % av freon från kyl och frys. Detta gäller långt ifrån alla och de finns långt ifrån i samtliga EU-länder. Därför finns det ett problem i att kyl och frys skrotas vid anläggningar som inte har tillfredsställande möjlighet att återvinna freonet.

Sedan flera år har Naturvårdsverket planerat att föreskriva återvinningsnivåer för omhändertagande av kylskåp och frysar. Dessa blir då också gällande vid export av kyl och frys för skrotning. Ännu har dock inga föreskrifter meddelats.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

När avser statsrådet att ge Naturvårdsverket direktiv så att ett tillfredsställande omhändertagande @ mer än 80 % @ av freon från skrotade kylskåp och frysar garanteras, såväl inom landet som vid export av uttjänta apparater?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-07-26 Besvarad: 2006-08-09 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-09)