omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv

Skriftlig fråga 2003/04:1310 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 4 juni

Fråga 2003/04:1310

av Maria Larsson (kd) till finansminister Bosse Ringholm om omförhandlingen av EU:s cirkulationsdirektiv

Europeiska kommissionen har nyligen presenterat en rapport med förslag till ändringar i det så kallade cirkulationsdirektivet (92/12/EEG). Det är en undantagsbestämmelse i detta direktiv som tidigare gjort det möjligt för Sverige att ha låga införselkvoter för alkohol.

Bland annat föreslår kommissionen nu att de referensramar som utgör en utgångspunkt för hur mycket alkohol en privatperson kan föra in i Sverige efter en utlandsresa helt ska slopas. Detta skulle ytterligare försvåra för Sverige att driva en restriktiv alkoholpolitik.

Fram till dess regeringen förhandlade bort det undantag Sverige fick vid medlemskapsförhandlingarna var det tillåtet att föra in en liter sprit eller tre liter starkvin, fem liter vin och femton liter öl. Efter en omställningsperiod får man i dag föra in mer än två gånger den genomsnittliga årskonsumtionen.

Enligt EU:s bestämmelser måste förändringar i cirkulationsdirektivet beslutas i enhällighet. Detta ger Sverige ett tillfälle att sätta hårt mot hårt för att åter igen föra in bestämmelser i direktivet som gör det möjligt för oss, och andra länder, att tillämpa striktare införselregler för alkohol.

Avser finansministern att ställa sig bakom en uppgörelse i ministerrådet om ett förändrat cirkulationsdirektiv även om Sverige inte ges möjlighet att införa mer restriktiva införselkvoter för alkohol eller kommer ministern att använda det veto Sverige har i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarad: 2004-06-09 Svar anmält: 2004-06-14 Anmäld: 2004-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-09)