Omförhandling av skatteavtalet med Danmark

Skriftlig fråga 2006/07:1657 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 18 september

Fråga

2006/07:1657 Omförhandling av skatteavtalet med Danmark

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

I oktober 2003 undertecknade Sverige och Danmark ett skatteavtal. I avtalet slogs fast att Öresundspendlare ska betala skatt i arbetslandet. Pendlarna utnyttjar offentlig service i bostadslandet medan avtalet reglerar hur en del av skatteintäkterna som tillfaller arbetslandet betalas tillbaka till bostadslandet.

Arbetspendlingen har enligt Öresundsinstitutet ökat från ca 5 000 pendlare år 2003 till ca 19 000 pendlare. Antalet arbetspendlare till i första hand Danmark förutses också öka. Samtidigt har kritik framförts från olika håll att avtalet missgynnar Sverige.

På uppdrag av regeringen har Skatteverket gjort en utvärdering. Bland annat har man kommit fram till att bara 28 procent av arbetspendlarna över Öresund omfattas av utjämningsordningen i avtalet. Vidare påtalas både administrativa och skattetekniska problem. Skatteverket har lämnat förslag till förändringar i avtalet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att ta initiativ till att skatteavtalet med Danmark omförhandlas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-18 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-26 Svar anmält: 2007-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-26)