Omfördelning av tidigare satsningar på äldrepolitiken

Skriftlig fråga 2014/15:462 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den oförberedda vänsterregeringens beskrivning av satsningar på äldre är en omfattande bluff. Miljarder blir miljoner. I dagarna hör vi barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) tala om att 7 miljarder tillförs äldre under de kommande åren. Låt oss se vad som står i regeringens egen vårproposition: Från och med 2015 upphör ett antal tidigare beslutade tillfälliga satsningar avseende bl. a. patientsäkerhet, tillgänglighet och de mest sjuka äldre, vilket innebär att utgifterna under utgiftsområdet beräknas minska med 1,5 miljarder kronor 2015 jämfört med 2014. (Källa: Vårpropositionen, s. 133).

Det sker därtill en omdisponering av resurserna under åren 2015 till 2018 omfattande 4,96 miljarder, alltså hela 5 miljarder vilket inte framgår av statsrådets presentation. Inte bara miljoner utan miljarder kronor som regeringen sparar är satsningar på äldre. (Källa: Vårpropositionen, s.143). Äldre blir av med alliansregeringens långsiktiga efterfrågade satsningar på bland annat nationell demensplan, äldreboendegaranti, måltidslyft i äldreomsorgen samt en kompetenssatsning för medarbetare och chefer i äldrevården.

Statsrådet Regnér skriver i tidningen Dagens Samhälle den 23 april: Regeringen omprioriterar för att stärka bemanningen och från och med 2016 görs stora tillskott till äldrepolitiken som helhet. För hösten 2015 anslås 1 miljard kronor. Vad statsrådet inte talar om är att vänsterregeringen med den andra handen sparar 940 miljoner kronor på äldre i år. (Källa: Vårpropositionen, s. 143).

Det innebär konkret att 60 miljoner kronor i år ska finansiera 2 500 fler undersköterskor i landets 290 kommuner i äldreomsorgen. Det är inte seriöst. Det är en bluff.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att beslutade långsiktiga förstärkningar av äldrepolitiken såsom satsningar på måltidslyft, äldreboendegaranti och kompetenssatsning kan utvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-23 Överlämnad: 2015-04-24 Anmäld: 2015-04-28 Svarsdatum: 2015-05-06 Sista svarsdatum: 2015-05-06
Svar på skriftlig fråga