Omfördelning av platser till studiemotiverande folkhögskolekurs

Skriftlig fråga 2012/13:517 av Strand, Thomas (S)

Strand, Thomas (S)

den 16 maj

Fråga

2012/13:517 Omfördelning av platser till studiemotiverande folkhögskolekurs

av Thomas Strand (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Riksdagen har beslutat att öka antalet platser på studiemotiverande folkhögskolekurs från 4 000  till 8 000 platser under innevarande år. Målgruppen är arbetssökande som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.

I regleringsbrev till Arbetsförmedlingen framgår att det ska finnas två målgrupper, 16–24 år samt de som är 25 år och äldre. 4 000 platser ska fördelas till respektive målgrupp.

Vid Folkbildningsrådets fördelning av platser till studiemotiverande folkhögskolekurs i början av april visade det sig att söktrycket avseende målgruppen 16–24 år var 6 116 platser samt att det i målgruppen 25 år och äldre var ett söktryck på 2 071 platser. Sammanlagt var söktrycket 8 187 platser om man slår ihop de båda grupperna.

Med tanke på söktrycket till platser hade det varit en stor fördel om det hade funnits en flexibilitet kring hur man kan fördela platser till de två målgrupperna utifrån aktuellt söktryck. Nu blir det så att Folkbildningsrådet utifrån gällande regelverk får säga nej till 2 116 sökande inom målgruppen 16–24 år, samtidigt som det finns ca 2 000 tomma platser inom målgruppen 25 år eller äldre. Med en mer flexibel fördelningspraktik skulle fler unga arbetssökande så snabbt som möjligt på året få chansen att gå på en studiemotiverande folkhögskolekurs.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern om hon har för avsikt att göra förändringar i regleringsbrevet i syfte att möjliggöra en mer flexibel och snabb fördelning av platser till studiemotiverande folkhögskolekurs.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-16 Anmäld: 2013-05-16 Besvarad: 2013-05-22 Svar anmält: 2013-05-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-22)