Omfördelning av anslaget till djurskydd

Skriftlig fråga 2009/10:389 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 23 december

Fråga

2009/10:389 Omfördelning av anslaget till djurskydd

av Krister Örnfjäder (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Inför nästa år råder det stor osäkerhet omkring hur fördelningen av anslaget till djurskydd ska fördelas mellan landets länsstyrelser. För Kalmar län ger den fördelningsnyckel som används för lite pengar i förhållande till det arbete som utförs. Länsstyrelsens sex handläggare hinner endast hantera anmälningsärenden.

Fördelningsnyckeln tar inte hänsyn till att det i Kalmar län behövs två kontor i länet, ett i norr och ett i söder. Anslaget på 600 000 kronor per tjänst är otillräckligt då den verkliga kostnaden ligger på strax över 700 000 kronor per tjänst.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att anslaget till djurskyddet omfördelas efter de verkliga behov som finns hos landets länsstyrelser?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-12-23 Besvarad: 2010-01-14 Svar anmält: 2010-01-18 Anmäld: 2010-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-01-14)